Skip to content

Matthäus Passion Oirschot

Barokorkest

Historische instrumenten om oude muziek nieuw leven in te blazen. De leden van het barokorkest delen een enorme passie voor muziek en willen hun passie delen met een brede kring van muziekliefhebbers van alle leeftijden.

Wat betekent het als specialisten ‘oude muziek’, geschreven tussen ca. 1600 en 1800 spelen? Om dit repertoire optimaal te laten klinken, worden instrumenten uit die tijd – of anders kopieën – gebruikt. Bij de strijkers bijvoorbeeld, komt dit streven naar optimaal klinkend repertoire niet alleen tot uiting in de keuze voor een bepaald instrument, maar ook in de keuze voor een specifiek soort snaren en strijkstok. Al deze elementen leiden tot een andere manier van strijken, hetgeen een klank oplevert – dienstbaar aan de muzikale expressie – die sterk afwijkt van het moderne symfonieorkest. Om over de blazers maar te zwijgen…