Barok

Hoe moet de Matthäus Passion nou ‘echt’ klinken?

In Oirschot klinkt sinds 2005 een barokke uitvoeringspraktijk.

De artistiek leider benadert de partituur en manuscripten van Bach vanuit gedeelde opvattingen over hoe hoe het stuk wellicht geklonken heeft in Bachs tijd. Nieuw historisch en musicologisch bronnenonderzoek geven hem jaarlijks aanleiding tot het wijzigen van accenten.

Het barokorkest speelt op oude instrumenten in lagere stemming, zonder vibrato en met darmsnaren voor de strijkinstrumenten.  De oude instrumenten zijn instrumenten uit de tijd van Bach of replica's op basis van overgeleverde werktekeningen.

Cees Wouters: 'Ik hecht aan het belang van de tekstbehandeling in de context van de dramatische inhoud."