Projectteam

Projectteam

  • Ria Alewijnse – Projectleider en Kaartverkoop
  • Karen in ‘t Zandt – Penningmeester
  • Maarten Koppens – Voorzieningen
  • Henk Couwenberg – Floormanager
  • Elzelien Goossens –  Sociale Media
  • Hans Zelle – Online publiciteit en Ticketing
  • Ernie Geraets – Draaiboek Hoogtepunten
  • Lidewij van de Logt - Drukwerk en PR
MP-team-2024
Het projectteam 'maakt' de productie.
De voorbereidingen beginnen meteen na de laatste uitvoering. De kaartverkoop start in het najaar. De vrijwilligers zijn afkomstig uit of gelieerd aan Kempenkoor uit Veldhoven.
Het is van groot belang voor de stichting dat deze vrijwilligers hun werk met veel enthousiasme en passie doen!

Nuttige adressen

Telefoon: 040-2549145 | 06-37599505

Media en publiciteit: 040-2543453

Postadres secretaris: De Steenzager 38,  5506 GH Veldhoven

Postadres basiliek: Nieuwstraat 17, 5688 BD Oirschot

Bank: IBAN  NL80 RABO 0162 5970 96
Kamer van Koophandel Brabant53447956