Mindervalide

Uitvoering Hoogtepunten

Reserveer een regulier ticket en neem dan contact met onze secretaris, telefoon 040-254 91 45.

Uitvoering Oirschot

Het reserveren van rolstoelplaatsen kan helaas niet via de website.

Voor het reserveren van een rolstoelplaats kunt u terecht bij de secretaris, telefoon 040-254 91 45.