Bestuur en visie

Stichting Matthäus Passion Oirschot – De Kempen 

 

Eric van Schagen – Voorzitter

Ria Alewijnse – Secretaris

Cees Hoogland – Penningmeester

Hetty van Rooij – Bestuurslid 

 

Eric van Schagen nam in 2021 de voorzitterstaak over van Koos de Roos. Eric is enthousiaste opera- en Matthäusliefhebber en heeft jaren geleden de uitvoering door Kempenkoor in Oirschot ontdekt. ‘De mensen die het organiseren draag ik een warm hart toe en het kwaliteitsniveau heeft een goede mix van top en amateurs.’

Eric van Schagen is directeur van ict-bedrijf Simac, voorzitter van VNO NCW Brabant Zeeland en bestuurder/sponsor van veel locale evenementen.

 

 

Ieder jaar organiseert de stichting in de week voor Pasen twee bijzondere uitvoeringen

Artistieke leiding Cees Wouters

Nuttige adressen

Telefoon: 040-2549145 | 06-37599505

Media en publiciteit: 040-2543453

Postadres secretaris: De Steenzager 38,  5506 GH Veldhoven

Postadres basiliek: Nieuwstraat 17, 5688 BD Oirschot

Bank: IBAN  NL80 RABO 0162 5970 96
Kamer van Koophandel Brabant53447956