Bestuur en visie

 

Bestuur Stichting Matthäus Passion Oirschot – De Kempen

Koos de Roos – Voorzitter

Ria Alewijnse – Secretaris

Jos van der Veldt – Penningmeester

Hetty van Rooij – Bestuurslid

 

Ieder jaar organiseert de Stichting Matthäus Passion Oirschot-De Kempen in de week voor Pasen twee bijzondere uitvoeringen

Artistieke leiding Cees Wouters


				<![CDATA[]]>

Nuttige adressen

Telefoon: 040-2549145 | 06-37599505

Media en publiciteit: 040-2543453

Postadres secretaris: De Steenzager 38,  5506 GH Veldhoven

Postadres basiliek: Nieuwstraat 17, 5688 BD Oirschot

Bank: IBAN  NL80 RABO 0162 5970 96
Kamer van Koophandel Brabant53447956