Bestuur en visie

De Stichting Matthäus Passion Oirschot – De Kempen heeft een nieuwe voorzitter

 

Eric van Schagen – Voorzitter

Ria Alewijnse – Secretaris

Jos van der Veldt – Penningmeester

Hetty van Rooij – Bestuurslid 

 

 

Eric van Schagen neemt de voorzitterstaak over van Koos de Roos, die 9 jaren voorzitter is geweest. Eric van Schagen is enthousiaste opera- en Matthäusliefhebber en heeft jaren geleden de uitvoering door Kempenkoor in Oirschot ontdekt. ‘De mensen die het organiseren draag ik een warm hart toe en het kwaliteitsniveau heeft een goede mix van top en amateurs.’

Eric van Schagen is de topman van ict-bedrijf Simac, voorzitter van VNO NCW Brabant Zeeland en bestuurder/sponsor van veel locale evenementen. De reden van de bestuurswissel is droevig en bijzonder.

Koos de Roos werd gedwongen om zijn voorzitterschap los te laten, omdat hij ongeneeslijke ziek was. Op 16 juni 2021 overhandigde Koos de voorzittershamer aan Eric. Het kostte hem zichtbaar moeite. ‘Deze hamer staat symbool voor dit prachtige bestuur en het vertrouwen dat ik in jou heb. Ik wens jullie een mooie toekomst.’ Eric beloofde de traditie op het hoge niveau te houden en niets aan de identiteit te veranderen, want ‘die is goed’.

 

In Memoriam Koos de Roos

Op 25 juni 2021 is na een kort ziekbed onze voorzitter overleden. Hij was een muziekliefhebber pur sang, mensen-mens, ideeënmaker en vriend. Tot het laatste moment heeft hij meegedaan aan de organisatie.

Koos, bedankt voor jouw bijdrage en warme betrokkenheid.

 

Ieder jaar organiseert de Stichting Matthäus Passion Oirschot-De Kempen in de week voor Pasen twee bijzondere uitvoeringen

Artistieke leiding Cees Wouters

Nuttige adressen

Telefoon: 040-2549145 | 06-37599505

Media en publiciteit: 040-2543453

Postadres secretaris: De Steenzager 38,  5506 GH Veldhoven

Postadres basiliek: Nieuwstraat 17, 5688 BD Oirschot

Bank: IBAN  NL80 RABO 0162 5970 96
Kamer van Koophandel Brabant53447956