Sponsoren

Sponsoren, zakelijke gasten en donateurs

Met de inkomsten van de recette alleen kan de Matthäus Passion uitvoering nog niet helemaal draaien. Sponsoren en bedrijfsleven vullen dit gat gelukkig aan.

SPONSOREN 

Simac
Stichting Melis-van Beek
Rotaryclub Eindhoven-Welschap
Van Velthoven Elektro Service 
 
LEDEN CLUB VAN TIEN MATTHAUS PASSION OIRSCHOT

ZAKELIJKE GASTEN 

Gemeente Oirschot
Gemeente Veldhoven

De Groenberg B.V. Oirschot
Notarishuys Veldhoven
Bestuur en gasten van parochie Sint-Odulphus van Brabant

DONATEUR

Donateurs krijgen hebben voorrang bij kaartverkoop. Via een link krijgen zij als eersten exclusieve toegang tot de ticketshop. Met een bijdrage van € 25 per jaar ondersteunen zij de uitvoering in Oirschot en kunnen kiezen uit de beste plaatsen. Wij sturen u een persoonlijk bericht in oktober. Meer informatie vindt u hier.

De Stichting Matthäus Passion Oirschot – De Kempen voelt zich gedragen door alle bijdragen!