Sponsoren

VRIENDEN

Met de inkomsten van de recette alleen kan de Matthäus Passion uitvoering nog niet helemaal draaien. Sponsoren en bedrijfsleven vullen dit gat gelukkig aan.

SPONSOREN EN SUBSIDIËNTEN 

Simac
Stichting Melis-van Beek
Van Velthoven Elektro Service 
Gemeente Oirschot
 
LEDEN CLUB VAN TIEN MATTHAUS PASSION OIRSCHOT
 

BEGUNSTIGERS 

Gemeente Veldhoven
De Groenberg B.V. Oirschot
Notarishuys Veldhoven
Rotaryclub Eindhoven-Welschap
Parochie Sint-Odulphus van Brabant

DONATEURS

Donateurs hebben voorrang bij kaartverkoop. Via een link krijgen zij als eersten exclusieve toegang tot de ticketshop. Met een bijdrage van € 25 per jaar ondersteunen zij de uitvoering in Oirschot en kunnen kiezen uit de beste plaatsen. Wij sturen u een persoonlijk bericht in oktober. Meer informatie vindt u hier.

De Stichting Matthäus Passion Oirschot – De Kempen voelt zich gedragen door alle bijdragen!

Stichting Matthäus Passion Oirschot-De Kempen
De Steenzager 38, 5506 GH Veldhoven
040 254 91 45  /  06 375 99 505
stichting@matthauspassionoirschot.nl 
www.matthauspassionoirschot.nl
               
IBAN  NL80 RABO 0162 5970 96
Kamer van Koophandel Brabant 53447956 

Kempenkoor is initiatiefnemer van de traditie Matthäus Passion Oirschot