Organisatie

Organisatie

Bestuur Stichting Matthäus Passion Oirschot – De Kempen

Koos de Roos – Voorzitter

Ria Alewijnse – Secretaris
De Steenzager 38
5506 GH Veldhoven
Telefoon: 040-2549145 of 06-37599505
E-mail: stichting@matthauspassionoirschot.nl

Jos van der Veldt
 – Penningmeester

Leon van Amersvoort – Bestuurslid

Hetty van Rooij
 – Bestuurslid

 

Commissie concertorganisatie

Ria Alewijnse – Voorzitter

Frank Kerremans – Artistieke contacten

Karen in ‘t Zandt – Penningmeester

Marjon Starrowsky – Media en publiciteit
Telefoon: 040-2543453

Maarten Koppens – Voorzieningen

Henk Couwenberg – Floormanager

Elzelien Goossens

Hans Zelle