Organisatie

Contact

Telefoon: 040-2549145 | 06-37599505
Nieuwstraat 17, 5688 BD Oirschot

IBAN  NL80 RABO 0162 5970 96
Kamer van Koophandel Brabant 53447956 

Bestuur Stichting Matthäus Passion Oirschot – De Kempen

Koos de Roos – Voorzitter

Ria Alewijnse – Secretaris
postadres: De Steenzager 38 | 5506 GH Veldhoven

Jos van der Veldt – Penningmeester

Hetty van Rooij – Bestuurslid

 

Concertorganisatie 

Ria Alewijnse – Projectleider en Kaartverkoop

Frank Kerremans – Artistieke contacten

Karen in ‘t Zandt – Penningmeester

Marjon Starrowsky – Pers en drukwerk
Telefoon: 040-2543453

Maarten Koppens – Voorzieningen

Henk Couwenberg – Floormanager

Elzelien Goossens –  Sociale Media

Hans Zelle – Online publiciteit en Ticketing