Koor en orkest

Koor en orkest

2014_04_16_mp001
Kempenkoor is een groot regionaal gemengd koor dat bestaat uit ambitieuze koorzangers en dat in de loop der jaren uitgegroeid is tot een van de beste amateurkoren in Zuid-Nederland.

Hoofddoel is het geven van kwaliteitsconcerten waarin grote werken uit de muziekliteratuur worden uitgevoerd en waaraan professionele orkesten en solisten hun medewerking verlenen.

Werken van Mozart, Haydn, Mendelssohn, Händel, Dvořàk en Elgar stonden op het repertoire. Ook moderne werken worden niet geschuwd. De afgelopen jaren stonden Carmina Burana van Carl Orff, Cantica Aviditatis (wereldpremière) van Alexander Comitas (Ed de Boer), Brabantia Aeterna van Jan Bosveld, Requiem en Magnificat van John Rutter en Requiem van Frank van Nimwegen  en van Bob Chilcott op het programma.

Ter gelegenheid van de voltooiing van de restauratie van de Sint-Petrusbasiliek in Oirschot werd in samenwerking met Concerto Barocco de Hohe Messe (Messe in h-Moll) van Bach uitgevoerd.

Sinds 2005 staat de Matthäus Passion van Bach staat op de repertoirelijst van het koor. De uitvoering van dit meesterwerk in de Sint-Petrusbasiliek in Oirschot is inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie!

Al sinds 1990 staat het koor onder de professionele leiding van Cees Wouters. Ad Broeksteeg is repetitor van Kempenkoor.

Het koor bestaat uit een kern van 80 leden. Bij bepaalde projecten kunnen projectzangers aansluiten.

Informatie:  www.kempenkoor.nl of telefoon 040-2545181.

 

barocco

Concerto Barocco

Historische instrumenten om oude muziek nieuw leven in te blazen. De leden van Concerto Barocco delen een enorme passie voor muziek. Een aantal van hen verliet zelfs hun thuisland om in Nederland – bakermat van de oude muziek – te studeren. Of het nu gaat om de veelgeprezen optredens van het orkest, of om opnames, lezingen en docentschappen, de musici van Concerto Barocco grijpen alle kansen aan om hun passie te delen met een brede internationale kring van muziekliefhebbers van alle leeftijden.

Concerto Barocco is gespecialiseerd in ‘oude muziek’, hetgeen in dit geval betekent: muziek geschreven tussen ca. 1600 en 1800. Om dit repertoire optimaal te laten klinken, worden instrumenten uit die tijd – of anders kopieën – gebruikt. Bij de strijkers bijvoorbeeld, komt dit streven naar optimaal klinkend repertoire niet alleen tot uiting in de keuze voor een bepaald instrument, maar ook in de keuze voor een specifiek soort snaren en strijkstok. Al deze elementen leiden tot een andere manier van strijken, hetgeen een klank oplevert – dienstbaar aan de muzikale expressie – die sterk afwijkt van het moderne symfonieorkest. Om over de blazers maar te zwijgen…

De musici van Concerto Barocco speelden op verschillende continenten bij wereldberoemde barokorkesten als Les Arts Florissants, Concerto Köln, Musica Antiqua Köln, Amsterdam Baroque Orchestra, het Orkest van de Achttiende Eeuw en De Nederlandse Bachvereniging. Ze stonden op toonaangevende podia als La Scala (Milaan), Carnegie Hall (New York) en El Escorial (Madrid).